Psykmediciner jag har testat


Abilify (Aripirazol), neuroleptika - 💊
Biverkningar: Apati, känslokyla, tillbakadragenhet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607011416


Akineton (Biperiden), mot biverkning av Haldol - 💊
Biverkningar: Psykos, paranoia
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19600130000048


Atarax (Hydroxizin), ångestdämpande - 💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19570405000021


Aurorix (Moklobemid), antidepressiv - 💊💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940325000096


Concerta (Metylfenidat), för koncentrationen - 💊💊💊
Biverkningar: Rastlöshet, sömnsvårigheter
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20021101000328


Dormicum (Midazolam), sömnmedel - 💊💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20000225000223


Efexor (Venlafaxin) - 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Svettningar, sexuella problem
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19970822000046


Elvanse (Dexamfetamin), för koncentrationen - 💊💊💊
Biverkningar: Rastlöshet, sömnsvårigheter
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20140730000124


Esucos (Dixyrazin), neuroleptika - 💊💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19640930000022


Fenemal (Fenobarbital), lugnande - 💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19731109000056


Fontex (Fluoxetin), antidepressiv - 💊💊💊
Biverkningar: - Sexuella problem
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19961108000027


Haldol (Haroperidol), neuroleptika - 💊💊💊💊
Biverkningar: Stelhet i ryggen
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19611229000030


Halcion (Triazolam), insomningsmedel - 💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19861212000015


Heminevrin (Klometiazol), lugnande - 💊💊
Biverkningar: Stickningar i ansiktet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19680209000025


Imovane (Zopiklon), insomningsmedel - 💊💊💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910816000058


Inderal (Propranolol), ångestdämpande - 💊💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19651125000031


Iktorivil (Klonazepam), lugnande - 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19741101000060


Leponex (Klozapin), neuroleptika - 💊
Biverkningar: Psykos
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19890317000026


Lergigan (Prometazin), lugnande - 💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19530228000028


Lyrica (Pregabalin), lugnande - 💊💊💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607000731


Modiodal (Modafinil), uppiggande - 💊💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20011005000203


Mogadon (Nitrazepam), sömnmedel - 💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19670509000016


Neurontin (Gabapentin), lugnande - 💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940325000010


Nozinan (Levomepromazin), neuroleptika - 💊
Biverkningar: Medvetslöshet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19590602000051


Propavan (Propiomazin), Sömnmedel - 💊💊💊
Biverkningar: Dåsighet på morgonen
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19600628000017


Remeron (Mirtazapin), antidepressiv - 💊💊💊
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940128000132


Risperdal (Risperidon), neuroleptika - 💊💊
Biverkningar: Viktuppgång, trötthet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19931230000028


Rohypnol (Flunitrazepam), sömnmedel - 💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19880205000146


Seroquel (Quetiapin), neuroleptika - 💊💊
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20080416000041


Seroxat (Paroxetin), antidepressiv - 💊💊
Biverkningar: - Sexuella problem
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910620000077


Stesolid (Diazepam), lugnande - 💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19670228000038


Stilnoct (Zolpidem), insomningsmedel - 💊💊💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19940128000064


Sobril (Oxazepam), lugnande - 💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19731214000088


Tegretol (Karbamazepin), lugnande - 💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19650902000011


Temesta (Lorazepam), lugnande - 💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19800125000040


Theralen (Alimemazin), sömnmedel - 💊💊💊💊
Biverkningar: Dåsighet på morgonen, muntorrhet
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19630202000034


Xanor (Alprazolam), lugnande - 💊💊💊💊💊
Biverkningar: Beroende
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19860425000102


Zeldox (Ziprasidon), neuroleptika - 💊💊
Biverkningar: -
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19980610000011


Zyprexa (Olanzapin), neuroleptika - 💊💊
Biverkningar: Viktuppgång
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19960927000102


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar